Str. Trei Ierarhi Nr. 2
700028 Iasi, Romania
Tel (4) 0232.216.884
Tel/ Fax (4) 0332.110.800
Mobil: (4) 0740.570.752 Follow Editura ALFA on Twitter @editalfaFollow Editura ALFA on Twitter @editalfa
Acasa | Comanda | Autori | Colectii | Reviste | Contact | Parteneri | Termeni de utilizare

PROCEDURA PEER REVIEW | EN

Peer review este procedeul adoptat in scopul documentarii, citirii si selectarii cat mai atente a materialelor ce vor purta sigla Editurii ALFA.

Procedura peer review are ca scop:

 • sa implementeze principiile de apreciere si de selectie ale editurii;
 • sa sutina prin publicare cele mai reprezentative proiecte editoriale, stimuland astfel concurenta si valoarea activitatilor stiintifice;
 • sa tina cont, la selectie, de acele manuscrise cu cel mai mare impact pentru beneficiari;
 • sa aiba in vedere, cu statut de permanenta, ridicarea calitatii publicatiilor editurii.

Proiectele editoriale, apartinand unui autor sau unui colectiv de autori, propuse spre editare, vor suporta rigorile colectivului de referenti. Vor fi publicate acele manuscrise/proiecte care raspund criteriilor de selectie. Recomandarile vor cuprinde subiectele si temele abordate in lucrari, precum si aspectele prin care se remarca fiecare lucrare in parte, eventuale comparatii si criterii axiologice care conduc lucrarea spre editare.

Graficul anual de primire a propunerilor spre publicare este urmatorul:

 • ultima decada a lunii februarie;
 • ultima decada a lunii mai;
 • ultima decada a lunii august;
 • ultima decada a lunii octombrie.

Editura va cere autorilor si celor imputerniciti prin procura o declaratie scrisa din care sa reiasa originalitatea lucrarilor propuse spre publicare.

Adresa de expeditie: str. Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 14-16, sc. A, et. 2, ap. 6, Iasi.

Manuscrisele vor trebui prezentate in format PDF si Word, respectandu-se regulile de ortografie cele mai recente aprobate de Academia Romana, incluzand specificarea domeniului si a colectiei, precum si un Curriculum vitae adus la zi.

Comisia de referenti:

 • Manuca Dan – Prof. univ. dr. – Universitatea Al. I. Cuza, Iasi
 • Dram Constantin – Prof. univ. dr. – Universitatea Al. I. Cuza, Iasi
 • Patras Antonio – Prof. univ. dr. – Universitatea Al. I. Cuza, Iasi
 • Diaconu Mircea A. – Prof. univ. dr. – Universitatea Stefan cel Mare, Suceava
 • Spiridon Vasile – Prof. univ. dr. – Universitatea V. Alecsandri, Bacau
 • Lupusoru Catalina-Elena – Prof. univ. dr. – U.M.F. Gr. T. Popa, Iasi
 • Lazar Stefan – Prof. univ. dr. – U.S.A.M.V., Iasi
 • Carlan Marius – Prof. univ. dr. – U.S.A.M.V., Iasi
 • Pascal Constantin – Prof. univ. dr. – U.S.A.M.V., Iasi
 • Ujica Vasile – Prof. univ. dr. – U.S.A.M.V., Iasi
 • Maciuc Vasile – Conf. dr.dr. – U.S.A.M.V., Iasi
 • Pasarin Benone – Prof. dr. – U.S.A.M.V., Iasi
 • Creanga Steofil – Prof. univ. dr. – U.S.A.M.V., Iasi


The PEER REVIEW PROCEDURE
| RO

We have adopted the peer-review procedure in order to ensure the materials chosen for publication by ALFA Publishing House undergo a rigurous documention, reading and selection process.

The peer review procedure aims:

 • to implement our evaluation and selection criteria;
 • to support thourgh publication the most representative manuscripts and projects, thus encouraging  competition and improving the quality of scientific activity;
 • to include in the selection process those manuscripts of the highest interest for our redears;
 • to ensure the ongoing quality of our publications.

The publication proposals (submitted by one or several authors) will undergo the rigours of the evaluation commission. Only those manuscripts/projects that meet the selection criteria will be published. Recommendations from the commission will include subjects and themes dealt with in the manuscripts, as well as outstanding aspects of each proposal (comparisons and guiding criteria leading to the publication of the selected proposals).

We receive publication proposals during four annual evaluation periods, as follows:

 • last ten days in February;
 • last ten days in May;
 • last ten days in August;
 • last ten days in October.

ALFA Publishing House will ask the authors and their legal representatives to submit a written declaration attesting to the originality of the proposals submitted for publication.

All proposals should be sent to: Str. Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 14-16, sc. A, et. 2, ap. 6, Iasi.

Each publication proposal must be submitted in PDF and Word format and should abide by the latest rules of orthography approved by the Romanian Academy. It must also specify the applicable genre and collection, as well as enclose a recent Curriculum vitae of the author(s).

The evaluation comission:

 • Manuca Dan – Prof. univ. dr. – Universitatea Al. I. Cuza, Iasi
 • Dram Constantin – Prof. univ. dr. – Universitatea Al. I. Cuza, Iasi
 • Patras Antonio – Prof. univ. dr. – Universitatea Al. I. Cuza, Iasi
 • Diaconu Mircea A. – Prof. univ. dr. – Universitatea Stefan cel Mare, Suceava
 • Spiridon Vasile – Prof. univ. dr. – Universitatea V. Alecsandri, Bacau
 • Lupusoru Catalina-Elena – Prof. univ. dr. – U.M.F. Gr. T. Popa, Iasi
 • Lazar Stefan – Prof. univ. dr. – U.S.A.M.V., Iasi
 • Carlan Marius – Prof. univ. dr. – U.S.A.M.V., Iasi
 • Pascal Constantin – Prof. univ. dr. – U.S.A.M.V., Iasi
 • Ujica Vasile – Prof. univ. dr. – U.S.A.M.V., Iasi
 • Maciuc Vasile – Conf. dr.dr. – U.S.A.M.V., Iasi
 • Pasarin Benone – Prof. dr. – U.S.A.M.V., Iasi
 • Creanga Steofil – Prof. univ. dr. – U.S.A.M.V., Iasi


Copyright © 2002-2013 Alfa Publishing House LLC. All rights reserved.

PEER REVIEW
___________________________

Editura acreditata de catre
Consiliul National al Cercetarii
Stiintifice din Invatamantul Superior
(Cod CNCSIS 116)


NOI APARITII (selectii):

Copyright © 2002-2013 Editura ALFA
Toate drepturile rezervate. All rights reserved.

design by ZIdeZI