Str. Trei Ierarhi Nr. 2
700028 Iasi, Romania
Tel (4) 0232.216.884
Tel/ Fax (4) 0332.110.800
Mobil: (4) 0740.570.752
Follow Editura ALFA on Twitter @editalfaFollow Editura ALFA on Twitter @editalfa
Acasa | Comanda | Autori | Colectii | Reviste | Contact | Parteneri | Termeni de utilizare


COLECTIA
STUDIA


Mihai Lozovan, Viorel Dobrea, Mihail-Liviu Craus & Nicoleta Cornei
MATERIALE AVANSATE


Format: Acad.
Nr. pag.: 202
ISBN: 973-8953-63-4
Comanda prin email

Pret: 22 RON / 220,000 lei

Materialele avansate includ pe de o parte materiale noi cu caracteristici obisnuite dar cu valori performante ale acestora pe care materialele clasice nu le pot atinge, cum ar fi proprietati excelente la temperaturi inalte sau foarte joase, proprietati electrice si magnetice deosebite, proprietati speciale de dilatare termica, proprietati ecologice biodegradabile si fara nocivitate asupra mediului si factorului uman) etc. si pe de alta parte, materiale speciale cu propritati fizice noi cum ar fi materialele cu structura nanocristalina sau amorfa.

In lucrarea Materiale avansate autorii abordeaza materialele inteligente din clasa aliajelor cu memoria formei si a aliajelor cu dilatare controlata (invar si termobimetale).

Aceste materiale sunt subiect de studiu si datorita numeroaselor posibilitati de aplicare practica in domeniul senzorilor si actuatorilor.
In Introducere se face o prezentare generala a materialelor avansate si a posibilitatilor de aplicare practica ale acestora. Primul capitol intitulat Aliaje cu memoria formei prezinta mecanismul de memoria formei, efectele de memoria formei, metodele de educare a aliajelor cu memoria formei si unele aliaje comerciale de acest tip. In continuare sunt prezentate metodele de caracterizare a aliajelor cu memoria formei, modele de actuatori si metode de proiectare a actuatorilor din aliaje cu memoria formei precum si unele modele de actuatori realizate de autori. Capitolul al doilea intitulat Aliaje invar si termobimetale prezinta metodele experimentale, instalatiile de masura, proprietatile fizice ale aliajelor cu caracteristici invar Fe-Ni, Fe-Ni-Co,Fe-Ni-Cr, cu adaosuri mici de Mn si Si, ale aliajelor de tip elinvar cu titan, ale termobimetalelor realizate pe baza de aliaje invar si aliaje cu coeficient de dilatare termica ridicat si unele aplicatii practice ale acestor materiale realizate de autori.
Lucrarea se adreseaza cercetatorilor si specialistilor in fizica si stiinta materialelor din universitati, institute de cercetare precum si celor din industria de profil.
Cartea reprezinta un compendiu pentru studentii din anii terminali ai facultatilor de fizica si stiinta materialelor.

Prof. univ. dr. Maria Neagu
Facultatea de Fizica
Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi

Mihai-Liviu Craus, Nicoleta Cornei, Mihai Lozovan &
Viorel Dobrea

PEROVSKITI MAGNETOREZISTIVI


Format: Acad.
Nr. pag.: 234
ISBN: 973-8953-64-2
Comanda prin email

Pret: 24 RON / 240,000 lei

Cartea include o introducere si sase capitole: un capitol care prezinta metodele principale de sinteza, un capitol privind metodele experimentale de investigare a materialelor magnetorezistive, trei capitole care contin informatii referitoare la principalele clase de materiale magnetorezistive oxidice si un capitol referitor la aplicatiile existente si cele posibile ale materialelor magnetorezistive oxidice. Introducerea prezinta stadiul actual al problematicii oxizilor magnetorezistivi, structura cristalina si magnetica, caracteristicile de transport al unor compusi tipici.

Primul capitol, Metode de sinteza a oxizilor magnetorezistivi, trece in revista principalele metode de sinteza a materialelor masive si a paturilor subtiri, inclusiv cele care au fost utilizate de autori in obtinerea materialelor magnetorezistive oxidice. Capitolul al doilea, Metode de investigare a structurii, proprietatilor fizice si fenomenelor de transport, prezinta metodele principale de investigare a structurii (difractie de raze X si neutroni, metode optice), de studiere a proprietatilor magnetice si a fenomenelor de transport. Rezultatele experimentale si teoretice privind oxizii complecsi magnetorezistivi cu structura perovskitica sunt prezentate in capitolul al treilea, Perovskiti simpli magnetorezistivi Structura si proprietati. Exista un mare numar de oxizi feri- si feromagnetici, care au comportare de semimetale, prezentand o buna perspectiva pentru utilizarea lor drept senzori magnetorezistivi.

Cele mai cunoscute materiale magnetorezistive sunt manganitii Re1-xAlkxMnO3, in care Re este un pamant rar, Alk = Ca, Ba, Sr etc. Feromagnetismul, asociat in numeroase cazuri cu o comportare metalica, apare pentru 0.15<x<0.5 si este atribuit legaturii Mn3+(t2geg1) – O2-(2p) – Mn4+(t2geg0), in acord cu mecanismul Zener de dublu schimb. Sr2FeMoO6, Sr2FeReO6 si alti perovskiti dubli sunt feromagnetici cu o temperatura Curie apropiata de 400 K. Perovskitii dubli, pe baza de Mo, Re, etc., sunt foarte sensibili la conditiile de sinteza si au un important efect magnetorezistiv la temperatura camerei.

“Perovskiti magnetorezistivtivi Sinteza Proprietati si Aplicatii” este scrisa de specialisti in domeniul materialelor oxidice, cu o experienta atestata de numeroase lucrari publicate in reviste recunoscute in bazele de date internationale (ISI Thompson Institute, Scopus, Scirus, INSPEC). Ea se adreseaza cercetatorilor si specialistilor in fizica si stiinta materialelor din universitati,  institutii de cercetare, precum si celor din industrii de profil. Cartea reprezinta un compendiu pentru studentii din ultimul an din facultatile de fizica, chimie sau stiinta materialelor.
Prof. univ. dr. Maria Neagu
Facultatea de Fizica
Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi

Mircea Grigorovschi - coordonator,
Roxana-Petronela Cernescu, Adrian Covasnianu, Ioan-Raducu Grigoras, Monica-Andreea Horaicu, Elena Iacob, Dan Piciorus, Gheorghe Plesu

PLANIFICAREA STRATEGICA IN AMENAJAREA TERITORIULUI TRANSFRONTALIER IN CONTEXT PAN-EUROPEAN


Format: A4
Nr. pag.: 348
ISBN: 973-8953-72-3
Comanda prin email

Pret: 35 RON / 350,000 lei


Regiunile transfrontaliere au reprezentat un subiect special al dezvoltarii teritoriale, fie si numai prin prisma apropierii unor regiuni aflate sub autoritatati statale care de cele mai multe ori impun administrari bazate pe principii si legi uneori extrem de diferite intre ele. La aceasta, se adauga diferentele sau, dimpotriva, similitudinile, pina la identificare, din punct de vedere economic, etnic si cultural.
Discutiile si abordarile recente avand ca tema coeziunea teritoriala scot in evidenta domeniul amenajarii teritoriului, ca unul dintre cele mai adecvate instrumente privind cunoasterea si predictia evolutiilor economice si sociale a spatiului geografic considerat, dar si al planificarii dezvoltarii. In acest context, abordarea problemelor transfrontaliere ale amenajarii teritoriului reprezinta o continuare a unor preocupari mai vechi care trateaza acest subiect la nivelul principiilor.

Dezvoltarile ulterioare ale acestei problematici sunt afirmate din nou cu prilejul Conferintei Europene a Ministrilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Europei, printr-un document programatic mult mai amplu, si anume, Principiile Directoare pentru Dezvoltarea Teritoriala Durabila a Continentului European (2000). Constatand ca in ceea ce priveste cooperarea transfrontaliera, a avut loc o dezvoltare considerabila fata de perioada anterioara, se afirma urmatoarele: “cooperarea transfrontaliera reprezinta acum o provocare deosebita, dat fiind ca frontierele au fost inchise de-a lungul mai multor decenii, ca au aparut noi frontiere si ca regiunile frontaliere au fost intens marginalizate”. In consecinta, dezvoltarea cooperarii transfrontaliere reprezinta o conditie esentiala pentru dezvoltarea acestor regiuni. Prin urmare, amenajarea teritoriului in aceste zone are in fata sarcina elaborarii unor abordari comune a dezvoltarii spatiale, bazata pe o deplina cunoastere reciproca a teritoriului si o dezvoltare coordonata.
Cu acelasi prilej, sunt afirmate o serie de principii comune, capabile sa orienteze dinamica dezvoltarii: dezvoltarea infrastructirii de transport, conservarea resurselor naturale transfrontaliere, servicii comune, organizarea coordonata a bazinelor de forta de munca, portectia mediului.

De o deosebita importanta o constituie accesul la informatii privind teritoriul, capabile sa constituie baza unor analize comparative ale dezvoltarii teritoriale. “Dincolo de indicatorii cantitativi, observarea teritoriala ar trebui sa se refere si la informatia calitativa, mai ales cea privind resursele endogene si potentialitatile regiunilor”, se afirma in acelasi document.

___________________________
Editura acreditata de catre
Consiliul National al Cercetarii
Stiintifice din Invatamantul Superior
(Cod CNCSIS 116)

Copyright © 2002-2011
Editura ALFA
Toate drepturile rezervate. All rights reserved.

design by ZIdeZI