Str. Trei Ierarhi Nr. 2
700028 Iasi, Romania
Tel (4) 0232.216.884
Tel/ Fax (4) 0332.110.800
Mobil: (4) 0740.570.752
Follow Editura ALFA on Twitter @editalfaFollow Editura ALFA on Twitter @editalfa
Acasa | Comanda | Autori | Colectii | Reviste | Contact | Parteneri | Termeni de utilizareC
ARTI
FARA COLECTIE

Institutul National de Statistica
Directia Judeteana de Statistica
Iasi
ANUARUL STATISTIC AL JUDETULUI IASI 2008


Format: Academic
Nr. pag.: 166
ISSN    1582–036X
Comanda prin email

Pret: 24 RON / 240,000 lei

Aparitia  actualei editii a Anuarului statistic al Judetului Iasi (cu date pana in anul 2007) reflecta continuarea preocuparilor statisticienilor ieseni pentru a oferi utilizatorilor (organe ale administratiei publice, agenti economici, institutii, persoane fizice, mass-media etc.) datele si informatiile statistice disponibile care atesta rezultatele activitatilor economice si sociale in profil teritorial; aceste date sunt prezentate atat pentru anul de referinta (2007), cat si pentru anii anteriori, in conditii comparabile din punct de vedere metodologic, asigurand continuitatea seriilor de timp, in scopul cunoasterii si analizei retrospective a modului in care au evoluat principalele fenomene si procese economico - sociale.

Datele statistice din anuar sunt prezentate intr-o succesiune logica si coerenta, fiind structurate pe capitole distincte, astfel: pozitia geografica si mediul inconjurator; populatia si fenomenele demografice; forta de munca; veniturile, cheltuielile si consumul populatiei; locuintele si utilitatile publice; protectia sociala si sanatatea; educatia, cercetarea, cultura si sportul; indicii preturilor; agricultura, silvicultura si activitatea intreprinderilor din industrie, constructii, comert si servicii; comertul exterior etc, acestea fiind insotite de scurte precizari metodologice si indicarea surselor de date.

Finalizarea anuarului statistic al judetului, lucrare ampla si complexa de valorificare a fondului de date statistice in profil teritorial, ne ofera totodata prilejul de a adresa multumirile noastre atat unitatilor raportoare, administratiei locale si institutiilor judetene colaboratoare, cat si directiilor de specialitate din cadrul Institutului National de Statistica, pentru sprijinul acordat in procesul dificil de colectare, prelucrare si validare a datelor.

Cu speranta ca informatiile prezentate in anuar vor fi utile celor interesati de analiza, interpretarea si compararea datelor, pentru realizarea de lucrari stiintifice, studii, proiecte, strategii sau pentru fundamentarea unor decizii privind dezvoltarea economico - sociala a judetului, manifestam in continuare intreaga deschidere fata de solicitarile, observatiile si propunerile utilizatorilor; speram, de asemenea, intr-o mai buna colaborare cu furnizorii de date, inclusiv pentru faptul ca acestia pot fi si beneficiari ai rezultatelor cercetarilor statistice efectuate in cadrul judetului, ca parte componenta a cercetarilor statistice organizate la nivel national.
- Gheorghe CHIRILA

Institutul National de Statistica
Directia Judeteana de Statistica Iasi
ANUARUL STATISTIC AL JUDETULUI IASI 2007


Format: Academic
Nr. pag.: 158
ISBN-10 973-8953-31-6
ISBN-13 978-973-8953-31-4
Comanda prin email

Pret: 20 RON / 200,000 lei

Aparitia unei noi editii a Anuarului statistic al Judetului Iasi, la scurt timp dupa tiparirea Anuarului statistic al Romaniei (editia 2007, cu date pana in anul 2006), reflecta preocuparea statisticienilor ieseni pentru a oferi utilizatorilor (organe ale administratiei publice locale, agenti economici, institutii, persoane fizice, mass-media etc.) datele si informatiile statistice disponibile privind evolutia fenomenelor si proceselor economice si sociale in profil teritorial.

Seriile de date statistice din anuar sunt prezentate intr-o succesiune logica si coerenta, analiza comparativa a acestora constituind un real suport pentru utilizatorii interesati in realizarea de studii, strategii, proiecte etc., ca si pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economico-sociala la nivelul judetului.

Datele si informatiile sunt structurate pe capitole distincte privind populatia si fenomenele demografice, forta de munca, veniturile, cheltuielile si consumul populatiei, fondul de locuinte si utilitatile publice, asistenta sociala, sanatatea, educatia, indicii preturilor, activitatea intreprinderilor, comertul exterior s.a., fiind insotite de scurte precizari metodologice si indicarea surselor de date. Mentionam, de asemenea, ca actuala editie a anuarului va putea fi oferita utilizatorilor atât în format electronic, cât si pe suport de hârtie (in functie de preferintele acestora).

Editarea Anuarului Statistic al Judetului Iasi ne ofera totodata prilejul de a adresa multumirile noastre unitatilor raportoare de pe raza judetului (agenti economici, institutii, gospodarii ale populatiei), organelor administratiei locale si altor unitati colaboratoare, directiilor de specialitate si conducerii Institutului National de Statistica, pentru sprijinul acordat in colectarea, prelucrarea si validarea datelor statistice în profil teritorial, cât si pentru sugestiile formulate în urma aparitiei editiilor anterioare; manifestam in continuare intreaga deschidere fata de noi observatii si propuneri si speram intr-o mai buna colaborare cu furnizorii de date, cu convingerea ca acestia pot fi si potentiali beneficiari ai rezultatelor cercetarilor statistice.

Gheorghe CHIRILA, Director executiv
Directia Judeteana de Statistica Iasi

Emil Horomnea
AUDIT FINANCIAR - Concepte. Standarde. Norme

Format: Academic
Nr. pag.: 380
ISBN: 978 973 8953 94 9
Comanda prin email

Pret: 35 RON / 350,000 lei

Lucrarea „Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme” are drept obiectiv abordarea problemelor care tin de Cadrul general al standardelor de audit, normarea si reglementarea acestui domeniu, obiectivele si principiile care il guverneaza, controlul calitatii serviciilor de audit, etica si comportamentul profesional, inclusiv misiunea de baza in auditul financiar.

Pornind de la realitatile economiei mondiale si romanesti, o detaliere speciala am acordat capitolului de “Frauda  si eroare in audit”. In opinia noastra, intre aceasta complexa problema si  marile scandaluri financiare exista numeroase conexiuni. Mai mult, nici actualul seism economic, criza financiara globala, nu poate fi separata de “pacatul” endemic, numit frauda si eroare. Iata de ce, in doua capitole succesive am realizat o abordare integrata a unor fenomene complementare: frauda si eroare–scandaluri financiare-criza globala. 

In redactarea lucrarii, am avut in vedere normele minimale de audit, punctele de vedere lansate de Comitetul International de Practici de Audit (IAPC), Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si in mod special, reglementarile continute in Standardele Internationale de Audit (ISA) 2009. In expunerea problemelor, am beneficiat in mod firesc si de lucrarile altor autori, cu preocupari semnificative in domeniu. “Glosarul de termeni” inserat in Capitolul II reprezinta, in opinia noastra, primul pas in cunoasterea si aprofundarea logica a auditului, in intelegerea limbajului sau specific. Constituie un adevar indubitabil, faptul ca in materie de limbaj, auditul are inca serioase probleme.

Valentin Pavel &
Florin Tudose-Sandu-Ville
BAZELE LUCRARILOR DE EXECUTIE A INSTALATIILOR INTERIOARE DE GAZE, ELECTRICE, FRIGORIFICE SI TEHNOLOGII CU MATERIALE TERMOIZOLANTE

Format: Academic
Nr. pag.: 198
ISBN: 973-8953-98-7
Comanda prin email

Pret: 25 RON / 250,000 lei

Cartea „Bazele lucrarilor de executie a instalatiilor interioare de gaze, electrice, frigorifice si tehnologii cu materiale termoizolante” reprezinta suportul pentru activitatea de aplicatii la disciplina de „Tehnologia executiei si montarii instalatiilor”, anul IV, ingineri zi, sectia Instalatii in constructii.

Lucrarea este structurata conform planului de invatamant model Bologna pentru sectia Instalatii in constructii, cele cinci capitole ocupandu-se de directii distincte din domeniul instalatiilor.
Capitolul I trateaza tehnologia de montare a instalatiilor interioare de gaze naturale combustibile, punandu-se accent atat pe instalatiile de utilizare neindustriala a gazelor naturale, cat si pe conditiile de probare a acestora.

Tehnologia de executie si montaj a instalatiilor electrice interioare face obiectul capitolului al II-lea. Se prezinta materialele si accesoriile pentru instalatiile electrice interioare, executia instalatiilor electrice de iluminat si prize, prin principalele etape care trebuie parcurse pentru realizarea unei instalatii electrice interioare in conformitate cu cerintele actuale.

Capitolul al III-lea prezinta tehnologia de executie si montaj a tablourilor de distributie si a prizelor de pamant. Sunt trecute in revista principalele tipuri de tablouri de distributie, cat si caracteristicile prizelor de pamant.

Tehnologia de montare si probare a instalatiilor frigorifice cu compresie mecanica de vapori este dezvoltata pe parcursul capitolului IV, evidentiindu-se metodele de verificare a acestor instalatii.

Capitolul V prezinta izolatiile pentru temperaturi ridicate si scazute, trecandu-se in revista principalele tipuri de materiale termoizolante, cat si tehnologia de executie a lucrarilor de izolatii termice pentru temperaturi ridicate si scazute.

Lucrarea contine si anexe care completeaza informatiile din capitolele anterioare, avand un bogat material ilustrat, cat si normative actualizate. De asemenea, sunt prezentate exemple de normative de interes general pentru activitatea din domeniul instalatiilor (editia a-II-a).
Incercarea de a strange la un loc material informativ referitor la tehnologii de executie si montare a instalatiilor din domenii diverse a fost facuta pentru a oferi studentilor sectiei Instalatii in constructii un indrumar eficient pentru pregatirea acestor viitori ingineri intr-un domeniu in plina dezvoltare.

Valentin Pavel &
Florin Tudose-Sandu-Ville
BAZELE LUCRARILOR DE EXECUTIE, MONTARE SI PROBARE A INSTALATIILOR IN CONSTRUCTII


Format: Academic
Nr. pag.: 352
ISBN: 978 973 8953 99 4
Comanda prin email

Pret: 35 RON / 350,000 lei

Lucrarea Bazele lucrarilor de executie, montare si probare a instalatiilor in constructii se adreseaza studentilor Facultatii de Constructii, sectia Instalatii, fiind suportul pentru activitatea de aplicatii la disciplina de Tehnologia executiei si montarii instalatiilor, anul III, ingineri zi. Lucrarea este structurata in 7 parti conform planului de invatamant model Bologna, continand informatii si din domenii conexe pentru pregatirea cat mai completa a viitorilor ingineri. Consideram ca aceasta lucrare este utila si studentilor de la sectia Constructii Civile si Industriale prin diversitatea informatiilor prezentate cat si a unor extrase din normative de interes general (editia II adaugita).

Constantin Adrian Blanaru
COMERTUL EXTERIOR AL ROMANIEI IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE


Format: Academic
Nr. pag.: 284
ISBN:  978 606 540 006 1
Comanda prin email
Pret: 34 RON / 340,000 lei

Cercetarea problematicii comertului exterior al Romaniei in contextul integrarii europene reprezinta un domeniu pe cat de actual si fertil in identificarea de noi provocari pentru economia nationala, pe atat de amplu si complex, data fiind supradeterminarea factoriala interferenta a procesului de integrare europeana in care tara noastra a fost antrenata inca din anul 1992 cand s-au initiat tratativele de asociere la UE, dupa ce fusese incheiat un acord comercial anterior cu tarile membre UE.

Tinand seama tocmai de complexitatea temei, in cercetarea intreprinsa, atentia a fost focalizata asupra catorva probleme teoreticometodologice si practice de interes deosebit printre care mentionam aspectele institutional organizatorice si economice ale procesului de tranzitie din Romania la economia de piata care a mers in tandem cu procesul de pregatire a aderarii tarii noastre la Uniunea Europeana.

Pe tot parcursul cercetarii, implicit sau explicit, am avut in vedere finalitatea atat a tranzitiei cat si a integrarii ca mijloace de crestere a eficientei economico-sociale, a competitivitatii interne si internationale a Romaniei si in primul rand, a bunastarii si calitatii vietii, a cerintelor de imbinare a criteriilor economice, sociale si de mediu, astfel incat sa se realizeze concordanta cu principiile UE ale solidaritatii si incluziunii sociale, ale flexisecuritatii si consolidarii coeziunii economice si sociale.

Ofona Ioana Arghiropolou Aragositou, Carmen Marilena Ioannou & Maria Hodoroaba Velescu
DIN LUMEA STIINTEI

Format: A5
Nr. pag.: 222
ISBN: 973-8278-32-5
Comanda prin email

Pret: 21 RON / 210,000 lei

Alcatuirea acestei veritabile microenciclopedii, pe baza unui material bibliografic selectiv, ne-a intarit convingerea că cititorul, indiferent de rol si statut social, de varsta si nivel cultural, se va afla intr-o stare de continuu „suspens”, in dorinta de a-l parcurge si acumula noi cunostinte, a afla raspunsul la multiplele intrebări care il frămanta.

Incontestabil, lecturarea lui „del capo al fine”, va oferi „cheia” dezlegarii multor enigme ce se petrec pe planeta albastra, in lumea terestra si in afara ei, in spatiul extraterestru, motiv pentru care il recomandam cu toata sinceritatea. Evitand un limbaj sofisticat, materialul impresioneaza nu atat prin verticalitate, cat mai ales prin orizontalitate, reflectand fapte si curioziati din diverse domenii.”
(Maria Hodoroabă Velescu)Corneliu Leonte
ELEMENTE DE CONSTRUCTII


2006
Format: Academic
Nr. pag.: 132
ISBN: 973-8953-06-5
Comanda prin email

Pret: 24 RON / 240,000 lei


Cartea contine informatii despre caracteristicile principalelor materiale de constructii, notiuni de rezistenta a materialelor si dimensionarea elementelor de constructii.

Un capitol important il reprezinta elementele de constructii la o cladire, fiind prezentate elementele structurii de rezistenta, elementele de inchidere si lucrarile de finisare.

Avand in vedere conditiile pe care trebuie sa le asigure adaposturile pentru animale, in ultimul capitol sunt prezentate aspecte legate de: conceptul de confort termic, transmiterea caldurii prin elementele de constructii, permeabilitatea elementelor de constructii la vaporii de apa, sistemele de ventilatie, iluminarea adaposturilor si elemente de bilant termic.

Laurentiu Faifer
INFERNUL SI ALTE SCRIERI
Nou!

Format: A5
Nr. pag.: 266
ISBN 978-606-540-084-9
Comanda prin email

Pret: 33 RON / 330,000 lei

Fostul nostru coleg, Laurentiu Faifer, a trait mai putin de 60 de ani – a disparut acum 22 de ani, in plina putere, si nu mi l-am putut imagina niciodata cum ar arata batran. Imi vine in minte acum o schita foarte interesanta a lui Anton Holban, care a fost profesor de liceu, ca si – intr-o vreme – Laurentiu Faifer. Anton Holban, privind in ochii elevelor din cursul superior, incerca sa le descifreze destinul pe baza de fizionomie doar, si uneia ii intrevedea o viata chinuita, alteia ca va avea copii nefericiti, unei alteia ca va cunoaste moartea de timpuriu si asa mai departe.

- Constantin CIOPRAGA

Serenela Ghiteanu
ORA DE CITIT
Nou!

Format: A5
Nr. pag.: 172
Comanda prin email

Pret: 24 RON / 240,000 lei
ISBN 978-606-540-052-8

Volumul de fata cuprinde o selectie din cronicile pe care le-am publicat in ultimii cinci ani in revistele 22, Timpul, Observator cultural, Adevarul literar si artistic si Vatra.
Alegerea cartilor a fost desigur una afectiva. Un cronicar este o persoana indragostita de lectura dar si de analiza.

El se misca intre corzile sensibile ale propriilor afinitati elective si tendinta de a comenta ceea ce tocmai l-a incantat. Niciodata multumit de spatiul redus pe care i-l ofera cronica de revista culturala, el ramane nostalgic, avand mereu « ceva de adaugat ».
Scriitorii contemporani care se regasesc prin cartile lor cu o cronica, doua sau chiar trei in acest volum, sunt, in ordine alfabetica : W.N.P. Barbellion, Nina Bouraoui, Cãtãlin Dorian Florescu, Steven Galloway, Samantha Harvey, Nora Iuga, Yasunari Kawabata, Sorin Lavric, Rouja Lazarova, Gabriel Liiceanu, Monica Lovinescu, Ian McEwan, Andrei Makine, Norman Manea, Ion Manolescu, Herta Müller, Haruki Murakami, Philip O Ceallaigh, Marisha Pessl, Marius Daniel Popescu, Dan Stanca, Ion Vianu, Matei Visniec.

Stefan Cumpanescu
ORASUL DINTRE BLOCURI
Vol. I
Nou!

Format: A5
Nr. pag.: 194
Comanda prin email

Pret: 20 RON / 200,000 lei
ISBN 978-606-540-075-7

Cartea de fata s-a nascut din dorinta de a strange laolalta parte din articolele aparute in presa de-a lungul ultimilor doua decenii, scotand in evidenta unele aspecte urbanistice de ieri si de astazi, decupand acea portiune ce vine din trecut ai întalnita la tot pasul, atat cat s-a mai pastrat ni urma indoielnicilor transformari din a doua jumatate a secolului trecut cat si a asediului de azi asupra actualului oras de catre unele cladiri cu pretentie de modern, multe din ele neavand nici o tangenta cu vechea capitala a Moldovei.

Chiar daca articolele ce compun cele doua volume ale cartii nu s-au vrut simple evidentieri ale prezentului in viata urbanistica a urbei, acestea au incercat sa scoata in evidenta traiectoria deseori periculoasa spre care s-a putut indrepta vechiul oras voievodal cat si cel revarsat in lunca, cu toate implinirile si mai ales neimplinirile lor.

Stefan Cumpanescu
ORASUL DINTRE BLOCURI
Vol. II
Nou!

Format: A5
Nr. pag.: 150
Comanda prin email

Pret: 25 RON / 250,000 lei
ISBN 978-606-540-097-9


Frumusetea unui oras istoric consta in imbinarea armonioasa a partilor vechi cu cele noi, treptat de-a lungul istoriei, comandament valabil si in cazul Iasului.

Aparitia celui de-al doilea volum al cartii "Orasul dintre blocuri" poate fi considerata o confirmare a bunelor intentii ale autorului iesean Stefan Cumpanescu.

Inginer constructor la origini, documentarist tenace in domeniul constructiilor si arhitecturii, motiv pentru care iata, recidiveaza cu volumul II care, ca si in primul volum, continua seria confesiunilor avand ca subiect cateva probleme de arhitectura si urbanism ale Iasului. Stilul, as zice epistolar, cu capitole scurte, de una, doua pagini, intr-o suita aparent intamplatoare, aminteste cumva capriciile neselective ale memoriei.

Acest ritm cenzurat face ca lectura sa fie lesnicioasa, antrenanta si in final captivanta. Amestecul de impresii, voit dispersate in timp si spatiu, dublat de precizia observatiei, ne releva atmosfera unica a indragitei, foste, capitale.

Autorul nu se sfieste sa treaca cu nonsalanta de la subiecte ample precum Palatul Culturii, Treisfetitele, Golia, Teatrul National, Barboi, ansamblul Mitropolitan, al Spiridoniei si altele, la subiecte aparent prozaice precum jardinere, bazine decorative, invazia panourilor publicitare, vopsirea intempestiva, in negru, a unor statui si altele.

- Nicolae MUNTEANU

Mircea Grigorovschi
RECICLARE URBANA


Format: A5
Nr. pag.: 76
Comanda prin email

Pret: 12 RON / 120,000 lei

Un mediu urban sanatos se bazeaza pe o locuire diversificata si functionala; aceasta asigura calitatea vietii comunitatii si constituie una din premisele dezvoltarii locale. Fondul de locuinte nu este numai problema celor care le detin, inchiriaza, le construiesc sau le cumpara: zonele de locuire sunt in egala masura in atentia autoritatilor locale, un numar impresionant de institutii si organizatii fiind abilitate sa contribuie pe baza responsabilitatilor stabilite de lege sau prin vointa si atasamentul fata de valorile comunitatii la intretinerea si dezvoltarea acestuia.

George Petrone
RECVIEM PENTRU CAPRA VECINULUI


Format: A5
Nr. pag.: 150
ISBN: 978 606 540 032 0
Comanda prin email

Pret: 17 RON / 170,000 lei

Despre autor:

Nascut la 14 aprilie 1936 In orasul Pascani din jud. Iasi.
Se alatura Clubului Epigramistilor „Cincinat Pavelescu” din Bucuresti, In 1974, an In care debuteaza Intr-o emisiune de divertisment a Televiziunii Romane. Un an mai tarziu, devine membru fondator al Cenaclului epigramistilor de la ziarul „Flacara Iasului”, redenumit, dupa evenimentele din decembrie 1989, Academia Libera „Pastorel” din Iasi (ALPI). A coordonat, ca presedinte, acest conclav de literatura Inveselitoare mai mult de 30 de ani.

Dragos-Gabriel Mecu &
Alina-Costina Barbulescu
STRATEGII DE MARKETING Nou!
si metode de protectie a consumatorilor in economia de piata sociala


Format: A5
Nr. pag.: 150
ISBN: 978 606 540 032 0
Comanda prin email

Pret: 17 RON / 170,000 lei

In literatura economica de specialitate, in ultimii ani s-a imbogatit cu numeroase lucrari de valoare certa, multe dintre acestea fiind mentionate si in bibliografia atasata prezentei lucrari. Prezenta carte se alatura atat experientei literaturii romane cat si straine care speram sa-si dovedeasca utilitatea atat in pregatirea studentilor cat si in perfectionarea profesionala a specialistilor.

Asa cum este conceputa lucrarea, se adreseaza in primul rand studentilor privind studiile aprofundate care au in planurile de invatamant strategiile marketingului in servicii si totodata poate fi utila in aceeasi masura specialiatilor din societatile comerciale care lucreaza in compartimentele de marketing sau alte compartimente ale firmelor, întreprinzatorilor, managerilor si tuturor celor care desfasoara activitati in scopul obtinerii de profit.

Valentin Pavel &
Florin Tudose Sandu-Ville
TEHNOLOGII DE REALIZARE A INSTALATIILOR DE INCALZIRE, VENTILARE SI CONDITIONARE, ALIMENTARE CU APA SI SANITARENou!


Format: Academic
Nr. pag.: 338
ISBN 978-606-540-038-2
Comanda prin email

Pret: 27 RON / 270,000 lei

Lucrarea se bazeaza pe o bibliografie semnificativa care imbina informatiile din lucrari de specialitate cu cele prezentate in acte normative, reglementari si cataloage. Lucrarea poate constitui un suport eficient in pregatirea viitorilor specialitati din domeniul instalatiilor, constructiilor si arhitecturii dar poate fi folosita si ca un mijloc de informare actualizata pentru nespecialitati care doresc sa activeze in acest domeniu. Prezenta realizare este rodul eforturilor intreprinse de autori in domeniul pregatirii tinerilor ca viitori ingineri cu specializare in diverse ramuri ale constructiilor.

IMichaela Gafar & Mircea Grigorovschi
GHID DE VALORIFICARE A PATRIMONIULUI RURAL

2006
Format: A5 Orizontal
Nr. pag.: 172
Comanda prin email

Pret: 30 RON / 300,000 lei

PREZENTARE

Prins in vartejul vietii cotidiene, sufocat de noxe si de domnia raiting-ului sau a show-biz-ului, in permanenta lipsa de timp, rob al unei societati super informatizate care-l anonimizeaza transformandu-l din individ in multime, omul modern, citadin prin excelenta, simte nevoia sa-si gaseasca radacinile – cine este si de unde vine. Il gasim astfel in cautarea originilor, intorcandu-se plin de speranta la sat, satul lui, paradisul pierdut, coltul idilic, preamarit de artisti, garant al calitatii relatiilor umane, al calitatii mediului, al calitatii vietii in ansamblu.

Din pacate insa, el tinde sa ignore problemele acute cu care se lupta lumea satelor: agricultura in declin, exod rural, somaj si populatie imbatranita, saracie, lipsa unei constiinte colective a valorilor existente. De aceea spatiul rural este primul care trebuie supus principiilor unei dezvoltari durabile. In aceste conditii, valorificarea patrimoniului rural pare a fi domeniul ideal de aplicare a principiilor dezvoltarii durabile in fiecare din cele patru campuri ale sale de manifestare economic, social, mediu, etica.

Aflat in permanenta evolutie, mostenire colectiva ce trebuie protejata spre a fi transmisa generatiilor viitoare, patrimoniul rural, material si imaterial, este purtator de dezvoltare culturala si economica a teritoriului.

In Romania, zonele rurale, cu o pondere de 80% din teritoriu, prea putin pregatite sa faca fata schimbarilor dramatice la nivel social si economic, cunosc un accentuat fenomen de pauperizare.
In incercarea de a stopa acest fenomen si in deplina concordanta cu politicile Uniunii Europene, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a avut initiativa de a elabora versiunea romana a Ghidului de valorificare a patrimoniului rural.

Ghidul a fost realizat de catre Institutul de cercetare proiectare Prodomus SA, Bucuresti, si Asociatia Arhitectilor Sefi de Judet beneficiind de sprijinul si colaborarea unor specialisti si cadre de conducere din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Muzeului National al Satului “Dimitrie Gusti”, Bucuresti, dl. Jean Claude Rouard, expert al Consiliului Europei.

Ghidul se adreseaza tuturor actorilor publici sau privati, populatie rurala, autoritati locale sau centrale, comunitate stiintifica, in incercarea de a deschide calea unui dialog fructuos între parti, cu scopul de a reconsidera complexitatea unui teritoriu si bogatiile patrimoniale, intr-un demers transversal care poate da nastere la activitati inovatoare, legand patrimoniul de dezvoltare. S-a dorit obtinerea unei schimbari de mentalitate la toate nivelurile, astfel incat prezervarea patrimoniului sa nu mai fie vazuta ca o frâna ci ca un factor de dezvoltare.

Fara a dori sa inventam roata, ghidul a preluat structura ghidului francez (Guide de valorisation du patrimoine rural - 2000) fiind structurat în trei parti principale ce cuprind metoda, instrumentele si exemple de demersuri de succes asupra patrimoniului.

Metoda este adaptarea metodologiei prezentate in « Guide europeen d’observation du patrimoine rural – CEMAT » adoptat la Budapesta (28 martie 2003) de Comitetul inaltilor functionari si adusa la cunostinta CEMAT (Confereance europeene des ministres responsables de l’amenagement du territoire) la Ljublijana (16-17 septembrie 2003). Ghidul european a fost tradus si diseminat de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, sub numele de « Ghid de evaluare a patrimoniului rural » in mai 2004.

Metoda prezinta cititorului, mai mult sau mai putin avizat, calea unui demers bazat pe participare si parteneriat, plecand de la definirea patrimoniului, material si imaterial, prezentarea elementelor sale constitutive, etapele unei actiuni de evaluare, descrierea pasilor necesari unei abordari reusite de tip proiect, in scopul valorificarii patrimoniului, pornind de la simpla si necesara prezervare, trecand prin restaurare, renovare si reabilitare si ajungand la reconversie si reinventare creatoare.

Instrumentele au fost structurate in doua capitole, juridice si financiare, si au scopul sa faciliteze operationalizarea demersului de valorificare prin prezentarea de informatii practice privind cadrului legal de actiune si modalitatile de finantare a initiativelor.

Capitolele se bazeaza in intregime pe cadrul legislativ in vigoare, avand la sfarsitul fiecarui subcapitol trimiteri la actele normativ si la organismele ce pot furniza informatii suplimentare. Din acest motiv, aceste capitole sunt susceptibile de a fi revizuite periodic.

Exemplele prezinta fise sintetice ale unor demersuri de succes în valorificarea patrimoniului, structurate pe elementele constitutive ale patrimoniului. Initiatorii, provenind din medii diferite – societatea civila prin organizatii neguvernamentale si fundatii, comunitatea stiintifica prin muzee si asociatii, administratia locala sau centrala prin consilii locale / judetene sau ministere, persoane private sau juridice - au dovedit existenta unei miscari reale de dezvoltare prin recuperare si valorizare la toate nivelele patrimoniului rural. Fisele au fost intocmite cu sprijinul si in deplinul acord al initiatorilor sau responsabililor de proiect. Ghidul se sprijina pe aceste exemple concrete pentru a demonstra fezabilitatea si succesul unor demersuri ce pun in centrul actiunii valorificarea patrimoniului.

Realizat in dimensiunile unei carti de buzunar, intr-o forma extrem de atractiva prin ilustratia bogata si sugestiva si prin stilul direct si accesibil, ghidul isi propune sa devina un instrument util pentru toti cei ce se angajeaza in construirea viitorului prin recuperarea trecutului, prin regasirea sufletului interior al tuturor lucrurilor, caci asa cum spunea Mihail Kogalniceanu, “Un popor fara trecut nu poate avea viitor”. ( arh. Michaela Gafar, arh. Mircea Grigorovschi)

___________________________
Editura acreditata de catre
Consiliul National al Cercetarii
Stiintifice din Invatamantul Superior
(Cod CNCSIS 116)

Copyright © 2002-2012
Editura ALFA
Toate drepturile rezervate. All rights reserved.

design by ZIdeZI